Změna síly plynové pružiny

Jak nastavit sílu na plynové pružině  vybavené ventilem .

Krok 1

Po namontování plynové pružiny do Vaší aplikace vyzkoušejte funkčnost celého systému.
Pozor nové plynové vzpěry můžou mít tak velkou sílu že mohou zařízení poškodit- postupujte tedy opatrně !! 

Krok 2                                          

  

Pokud je síla příliš velká vymontujte plynovou vzpěru,   odšroubujte koncovku z těla pružiny ( silnější konec ).
V závitu je vidět otvor vedoucí k ventilu.  

U plynových pružin s blokací se ujistěte že je pružina plně vysunuta !!

Krok 3

Držte plynovou vzpěru pístní tyčkou směrem dolů a vložte nástroj s plochým koncem 
( ideálně imbus klíč ). Nepoužívejte nástroje s ostrým koncem - mohlo by dojít k poškození !!  

Krok 4

Jemně poklepejte na nástroj k uvolnění ventilu. Každé jemné poklepání uvolní trochu plynu.
Unikající plyn je vždy slyšet  ( upouštění je dobré provádět v klidném prostředí )

Berte prosím na vědomí , že síla potřebná k uvolnění ventilu plné plynové pružiny je vždy větší,než u již upuštěné . Při menších silách je možno ventil zmáčknout i v ruce. Plynové pružiny typu 4/12 , 6/15 a 8/19 mají velmi malý objem plynu ,proto může dojít při delším zmáčknutí k velkému úbytku dusíku což vede k velké změně síly. 

Krok 5

Namontujte vzpěry zpět do Vašeho zařízení , Je-li síla příliš velká postup opakujte až bude vše fungovat jak má :)  
Pokud upustíte vzpěru příliš pošlete ji zpět na naši adresu : 

Jiří Pernica                       
K Pasekám 4453                                               
760 01  Zlín

Pružinu Vám nastavíme dle Vašeho přání a zašleme zpět.